Önéletrajz

Egyetem: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi kar
Diploma megszerzése 2001-ben

Nyelvismeret

 • Középfokú C típusú állami nyelvvizsga angol nyelvből, államilag elismert jogi és közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga angol nyelvből
 • Szakmai idegen nyelvi jogosítvány angol nyelvből
 • Nyelvi érettségi latin nyelvből
 • Egyetemi alapvizsga német nyelvből
 • „Deutsch in Graz” idegen-nyelvi továbbképző intézet által kiadott nyelvvizsga német nyelvből

I. Szakmai rész

 • 1996. február 09. C típusú állami nyelvvizsga megszerzése angol nyelvből
 • 2001. május alapfokú egyetemi nyelvvizsga megszerzése német nyelvből a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi karán.
 • 2001. június 22. Jogi diploma megszerzése (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi kar nappali tagozat)
 • 2001. augusztus 29. napjától a Budapesti Közjegyzői Kamara tagja közjegyzőjelölti státusban - alkalmazó közjegyző dr. Tóth Ádám, Bp. IX. kerület 3. székhely
 • 2002. szeptember 27. Deutsch in Graz Internationale Kurse und Seminare für Deutsch als Fremdsprache, nem állami nyelvvizsga letétele német nyelvből.
 • 2005. május 04. jogi szakvizsga letétele
 • 2005. május 23. napjától a közjegyző helyettesek névjegyzékébe történő felvétel és közjegyző helyettes - dr. Tóth Ádám és dr. Gáspár Edina közjegyzői irodája Bp. IX. kerület 3. székhely
 • 2005. október 13. „Hagyatéki eljárás”, és a „Közjegyzői okirat” témájú vizsgák letétele
 • 2005. október 14. Angol nyelvből idegen nyelvi jogosítvány megszerzése, amelynek száma: IM/IGKOD/2005/KÖZJ/3006.
 • 2006. október 5. „A közjegyző fogalma, története, etika” és „A Közjegyzői tanúsítvány” témájú vizsgák letétele
 • 2008. év 11.03. napjától 2008. év 11.22. napjáig Dr. Tóth Ádám és dr. Gáspár Edina IX. kerületi közjegyzők állandó helyettese.
 • 2009. év 04.29. napjától 2009. év 05.08. napjáig Dr. Tóth Ádám és dr. Gáspár Edina IX. kerületi közjegyzők, valamint dr. Parti Tamás XII. kerületi közjegyző állandó helyettese.
 • 2009. év 07.06. napjától 2009. év. 07.17. napjáig Dr. Parti Tamás XII. kerületi közjegyző állandó helyettese
 • 2010. évben Dr. Tóth Ádám IX. kerületi közjegyző és dr. Parti Tamás XII. kerületi közjegyző állandó helyettese.
 • 2010 április 23. napján Profex – államilag akkreditált jogi és közigazgatási szaknyelvi angol nyelvvizsga letétele.
 • 2010 – től Az UINL – CAE (Commission des Affaires Européennes) szekciójának magyarországi bizottsági tagja, 2010. októberétől delegációvezető.
 • 2010. október 27. napjától az U.I.N.L. Európai Közjegyzői Akadémiájának akadémikus tagja.
 • 2012. február 01. napjától Budapest VI. ker. I. sz. székhelyre kinevezett közjegyző.

II. Publikációk/előadások/tudományos munka

ELTE Állam és Jogtudományi kar nappali és levelező szak (megbízott előadó)
 • Közjegyzői nem peres eljárások (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • A közjegyzőség szervezete (2007)
 • ELTE jogi Továbbképző Intézet által szervezett 4 előadásból álló tárgyi kurzus megtartása, jegyzetanyagának elkészítése publikálása, valamint vizsgáztatás.
 • „Közjegyzői eljárások” témakörben (2009 - 2012)
Károli Gáspár Református Egyetem Jogi kara (megbízott előadó)
 • Közjegyzői ügyvitel témakörű 1 szemeszteren át tartó tantárgy előadásainak megtartása, jegyzetanyagának elkészítése publikálása, valamint vizsgáztatás. (2010) – jogi asszisztens képzés.
A Magyar Országos közjegyzői kamara oktatási bizottsága által szervezett továbbképzés során tartott előadás
 • „A joghatóságról általában” témában
A MOKK 19. Közép-európai közjegyzői kollokvium:
 • előadás „A külföldi közokiratok alkalmazhatósága a magyarországi közjegyzői eljárásban” témában
A magyar közjegyzőhelyettesek egyesületének önképzőkörén tartott előadások
 • „A külföldi közokiratok alaki követelményei hazánkban” témában (2008)
 • „Közokiratok a közjegyzői eljárásban, a felülhitelesítés gyakorlati felhasználása” (2009)
A PRAKTISJUS Internetes tartalomszolgáltató portálon megjelent cikkek:
 • 2001. november 08., A Hagyatéki eljárás
 • 2001. december 12., A végrendelet
 • 2002 április 03., Hagyatéki tartozások és az értük való felelősség
Közjegyzők közlönyében megjelent cikkek:
 • Ízelítő a német-japán kollíziós magánjogból
  2002. 6. évf. 2. szám
 • A területi illetékesség egy speciális esete helyszíni eljárás során
  2005. 9. évf. 12. szám
 • Külföldön kiállított közokiratok Magyarországi alkalmazhatóságának formai követelményei
  2006. 10. évf. 6. szám
 • Offshore cégek a közjegyzői eljárásban 2007. 12. évf. 9 szám
 • A külföldi közokiratok alkalmazhatósága a magyarországi közjegyzői eljárásban
  2008. 12. évf. 2. szám
 • Külföldön kiállított közokiratok a közjegyzői eljárásban egyes országok tekintetében
  2009. 13. évf. 2. szám
 • A nemzetközi megállapodások közti ellentmondások problematikája a felülhitelesítések tükrében
  2010. 14. évf. 2. szám
A MOKK honlapján 2009.10.01 napján megjelent az elérhető szövege, valamint 2009-es illetve 2010-es hatályosítása a fenti „Külföldön kiállított közokiratok a közjegyzői eljárásban egyes országok tekintetében” témájú munkának, továbbá elérhető a Közjegyzőhelyettesek Egyesületének honlapján is.

Könyvek, illetve társszerzések

 • 2011. végén – önálló munka, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara kiadásában megjelent: „Külföldi Közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban, és a világ közjegyzőinek tevékenysége ennek tükrében” (MOKK kiadó)
 • (2011) – társszerző, A társasházi követelések érvényesítése és a közjegyzői közreműködés lehetőségei (Magyar országgyűlés)
 • 2012 várható megjelenés: önálló munka „ Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői, - és más hatósági eljárásokban” (HVG Orac)
 • A HVG Orac szervezésében szemináriumok tartása a fenti tárgykörben.

Kelt. Budapesten
2012. (kettőezer-tizenkettedik) év február hónap 07. (hetedik) napján.
Dr. Máté Viktor
közjegyző